Kohaku - a white Koi with red markings.

Photos from "Koi Kichi" by kind permission of Peter Waddington

kuchibeni.jpg (31305 bytes)maruten.jpg (29875 bytes)

Kuchibeni                 Maruten

menkaburi.jpg (28698 bytes)straighthi.jpg (28783 bytes)

Menkaburi                 Straight HI

inazuma.jpg (34403 bytes)nidan.jpg (31118 bytes)

Inazuma                     Nidan

Sandan.jpg (32199 bytes)yondan.jpg (27159 bytes)

Sandan                     Yondan

tancho.jpg (35094 bytes)

Tancho